وی فور یو
7 ماه پیش / خواندن دقیقه

رهایی از ترس های زندگی در 4 گام

رهایی از ترس های زندگی در 4 گام

ترس دشمن شماره یک موفقیت و پیشرفت است, اگر میخواهید بر ترس های زندگی تان غلبه کنید با این گام های کوچک شروع کنید.

چگونه بر ترس های زندگی غلبه کنیم؟

همگی ما در زندگی به نوعی با ترس دست و پنجه نرم می کنیم. ترس از ارتفاع، ترس از حیوانات، حشرات، ترس از تاریکی، ترس از تنهایی و در نهایت ترس از شکست.

در فرهنگ ما ترس را چیزی همتای مرگ قلمداد می کنند. در روانشناسی نیز ترس بی مورد از چیزهایی که به خودی خود افراد از آنها ترسی نباید داشته باشند را یکی از مهم ترین دلایل شکست ها و ناکامی افراد می دانند. اما برای غلبه بر هراس های زندگی که ریشه بسیاری از اضطراب های ما نیز در آن است چه باید کرد؟ از منظر روانشناسی برای رهایی از ترس با پیمودن چند گام می توانیم تا حد زیادی بر ترس های مان چیره شویم.

ترس های زندگی

مقابله با ترس های زندگی

نخستین گام در این زمینه شناخت ترس های مان و ریشه آنهاست؛ اینکه این چیز یا احساسی که از آن می ترسیم دقیقا چه چیزی است و چرا از آن می ترسیم.

در گام بعدی باید به نهایت آسیبی که از آن عامل ترس می تواند به ما برسد بیندیشیم.
گام سوم در این جهت است که آیا با صرف ترسیدن از آن موضوع یا اتفاق و یا احساس، تغییری هم در واقعیت ایجاد خواهد شد و عامل ترسی که زمینگیرمان کرده است برطرف خواهد شد؟

گام بعدی اما تلاش برای دستیابی به اعتماد به نفس بیشتر است و مواجهه با واقعیت موضوعی که منشأ ترس ما شده است.
با سپری کردن این گام های کوچک است که فرد می تواند بر برخی از ترس های خود چیره شود.


هر آنچه میخواهید در اینجا بخوانید
شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع